Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov v Slovenskej republike

| Úvodná stránka | Akcie g/l | Správy | Atribút 2003 | Coming out | Q-archív | Vyhľadávanie | Gay Film Festival Slovakia | E-mail |

MENU
   Úvodná stránka
   Mapa webu
   O Ganymédovi
   Z histórie hnutia
   Q Archív
   Akcie
   Atribút
   Oznamy
   Monitoring tlače
   Knihy
   Coming out
   Je normálne byť iný
   Inštitút partnerstva
   Gay Film Festival
   Iniciatíva inakosť
   Zoznámenie
   GLTB Slovensko
   GLTB Svet
   GLTB Linky
   Vyhľadávanie
   Kniha návštev
   Pre webmasterov
NASTAVENIE
Ako homepage
K obľúbeným
INFO O STRÁNKE

   Stránky spustené:
      1.9.2001

   Webmaster:

Webdising created by Spatrick

   Ganymedes:
  ganymedes

   štatistika
      od 15.1.2002:KONTAKT:

   Písomný:
  P.O.BOX 4,
  830 00 Bratislava 3,
  Slovenská republika

   E-mail:
  ganymedes

   Telefon / fax:
  +421 2 502 28 704

   Office:
    Istropolis
    1.posch. č.d.114,
    Trnavské mýto č. 1,
    832 21 Bratislava
    Slovenská republika

 Budova Istropolisu Bratislava

Logo Ganymedes a registračné údaje

úvodná stránka - Registrované partnerstvo

Registrované partnerstvo


pridané: 7.8.2002

1) Tlačovka Iniciatívy Inakosť - vystúpenie M. Ištvána
2) Navrh zákona - paragrafové znenie
3) Dôvodová správa
4) Rozprava
5) Dve hodiny a dvadsať minút na prvý pokus
6) Hlasovanie poslancov 

 •   Od r. 1997 sa Hnutie venuje predovšetkým politickej práci. Prvý "Legislatívny návrh na zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva dvoch osôb rovnakého pohlavia" (ďalej RP) - vypracovaný našimi právnikmi - bol členom Vlády SR zaslaný už v máji 1997, žiaľ bezvýsledne.

 •  
 •   V januári 1998 sme oslovili 11 politických strán na Slovensku ako aj vtedajšieho premiéra Vladimíra Mečiara so žiadosťou o podporu našich požiadaviek. Žiaľ, aj táto aktivita bola zo strany vtedajšej vládnej garnitúry ignorovaná.

 •  
 •   V novembri 1999 Hnutie Ganymedes, ako prvé reagovalo na diskriminačné ustanovenia v návrhu pripravovanej medzištátnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

 •  
 •   Vo februári 2000 Hnutie opätovne zaslalo žiadosť o podporu legislatívneho návrhu na zavedenie inštitútu RP v súvislosti s pripravovanou rekodifikáciou Občianskeho zákonníka 17 parlamentným výborom NR SR.

 •  
 •   Začiatkom mája 2000 sa Ganymedes spolu s ďalšími občianskymi združeniami, HaBiO, Altera, Museion, H-plus a CKKISM, podieľalo na vytvorení neformálneho zoskupenia zastupujúceho homosexuálnych, bisexuálnych a transsexuálnych občanov SR s názvom Iniciatíva Inakosť - spolužitie bez diskriminácie sexuálnych menšín (skratka ININ).

 • Logo ININ

  V letných mesiacoch otvorila táto iniciatíva v médiách diskusiu o potrebe zavedenia inštitútu RP homosexuálov aj v našom právnom poriadku a o potenciálnych hrozbách vyplývajúcich pre sexuálne menšiny z prijatia Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.
  Hnutie Ganymedes významnou mierou začalo určovať smerovanie Iniciatívy Inakosť a zasadzovalo sa za jednotnú stratégiu všetkých gejsko-lesbických organizácií SR smerom k vláde, parlamentu, štátnej správe a k samospráve, s cieľom úplnej akceptácie inak sexuálne orientovaných občanov.
   
 •   V r. 2000 Hnutie Ganymedes v rámci Iniciatívy Inakosť zorganizovalo dve tlačové konferencie, bolo spoluorganizátorom odborného seminára a následne právnickej konferencie venovanej k legislatívnemu zneniu návrhu zákona o RP, ktorá smerovala k vypracovaniu poslaneckého návrhu zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia.

 •  
 •   V r. 2001 získal Ganymedes finančný príspevok od NPOA
  logo NPOA  logo EÚ
  (Nadácie pre podporu občianskych aktivít) z finančných prostriedkov PHARE logo PHARE na projekt
  "Je normálne byť iný", ktorý realizoval od apríla do novembra 2001. Hlavným cieľom tohto projektu bola otvorená a pozitívna diskusia na tému homosexuality, podpora zavedenia inštitútu registrovaného (životného) partnerstva gejov a lesbických žien a legislatívne vymedzenie zákazu diskriminácie z dôvodu sexuálnej orientácie.


 • V rámci projektu bol vydaný v spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung zborník zo spomínaného seminára a konferencie s názvom "Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku". Zborník bol rozdistribuovaný všetkým najdôležitejším knižni- ciam v SR ako aj všetkým poslancom NR SR.

        Návrh Zákona o Životnom partnerstve dvoch osôb rovnakého pohlavia bol predložený NR SR
        skupinou siedmich poslancov z viacerých politických strán dňa 9. októbra 2001.


  Ganymedes sa tiež zasadzoval za legislatívne ukotvenie pojmu "sexuálna orientácia" do ustanovenia Čl. 12 ods. 2 Ústavy SR, známeho ako antidiskriminačná klauzula a do Zákonníka práce a zákonov o verejnej a štátnej službe.

  Počas realizácie projektu "Je normálne byť iný" zorganizoval Ganymedes v spolupráci s organizáciami Iniciatívy Inakosť (ALTERA, MUSEION a CKKISM) dve tlačové konferencie, školenie aktivistov z uvedených organizácií a 3 verejné pochody gejov a lesieb v uliciach miest Bratislava, Banská Bystrica a Košice, počas ktorých sa rozdávali letáky smerujúce k pozitívnemu pohľadu slovenskej spoločnosti na gejov a lesbické ženy a ich oprávnené požiadavky na úpravu právnych noriem vychádzajúcich s rezolúcií a odporúčaní Európskeho parlamentu, súvisiacich so zákazom diskriminácie homosexuálne orientovaných občanov.

  Najnovšie informácie o prejednávaní zákona našou vládou o registrovanom partnerstve, pinášame z denníkov Nový čas, SME , a TASR Na stránke "Monitoring tlače"


  Stanovisko ININ k neprijatiu zákona o registrovanom partnerstve


  Stanovisko INICIATÍVY INAKOSŤ k prijatiu Deklarácie


  DNES JE:
  Registrované partnerstvo 2000
     Občianske združenia iniciovali návrh zákona o registrovanom partnerstve osôb rovnakého pohlavia
     Prečo registrované partnerstvo?
     Právne postavenie registrovaných partnerov
     Legislatívny návrh na zavedenie registrovaného partnerstva
     Inštitút registrovaného partnerstva
  (materiál z Tlač. konferencie IN-IN
  20. 9. 2000)
  Vyhľadávanie:
    
  Pokročilé hľadanie
  Názory:
  Rubrika Názory
  ďaľšie príspevky, ktoré sme pre vás uchovali.
  Atribút:
  Reklama:

  www.sme.sk -spravodajsky server

  | © 2001 - 2003 Ganymedes | Všetky práva vyhradené |

  Sitemap