JE NORMÁLNE BYŤ INÝ

Informačný leták z kampane Ganymedes 2001

Ganymedes v lete 2001 organizoval spoločenskú kampaň pod názvom "Je normálne byť iný". Počas kampane rozdali aktivisti Ganymedesu a Iniciatívy Inakosť v uliciach Bratislavy, Banskej Bystrice a Košíc 10.000 letákov určených slovenskej spoločnosti. Ak sa vám tento leták nedostal do rúk, tu je k nahliadnutiu. Po kliknutí na obrázok, sa vám v novom okne zobrazí jeho reálna veľkosť. Obsah letáku je na tejto stránke (pre lepšie čítanie) rozstrihaný a uložený v postupnom poradí.Zvädčenie: kliknutím na obrázok

 Leták  Leták  Leták
 Leták  Leták  LetákA samozrejme nechýba ani originál pred roztrihaním. Jeho 1. a 2. strana. Leták 1.strana  Leták 2.stranaSpoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku
Zborník príspevkov z dvoch podujatí venovaných príprave zákona o životnom partnerstve ľudí rovnakého pohlavia
Zborník príspevkov - Seminár, Bratislava 8-9 december 2000, Konferencia, Bratislava, 31 marec 2001
download in PDF : 432Kb /96 pages

V rámci kampane Je normálne byť iný bol vydaný zborník "Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku". Ktorý vám teraz prinášame k nahliadnutiu.
Zborník si stiahnete po kliknutí na jeho obálku. Súbor je vo formáte PBF.
 NÁVŠTEVNOSŤ

Sitemap