Sitemap Klubové akce Studu se konají každý čtvrtek od 19.30 v klubovně u Komunitního centra LGB mládeže, Kounicova 3 v Brně. Další informace a změny programu: +420 5 49212728, stud-brno, www.stud.cz