Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky Q-Archív Atribut Coming out In In
  | Úvodná stránka | Monitoring tlače | G/L akcie | Knihy | Inštitút partnerstva | GLBT svet | Je normálne byť iný | GFF | Webmap | Kontakt |
Hľadáte informácie zákonodárcov? Potrebujete poradiť? Potrebujete poznať znenie zákona alebo vyhlášky? Prinášame vám www stránky všetkych ministerstiev SR, na ktorých tieto informácie určite nájdete. • Ministerstvo životného prostredia SR    >>
  Informácie o ministerstve a o ohrozených oblastiach.
  http://www.enviro.gov.sk

 • Ministerstvo spravodlivosti SR    >>
  Predstavitelia, organizačná štruktúra, register subjektov.
  http://www.justice.gov.sk/

 • Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR    >>
  Profil ministerstva, dokumenty, súťaže.
  http://www.build.gov.sk/

 • Ministerstvo zdravotníctva SR    >>
  Informácie o ministerstve, organizačná štruktúra, zdravotnícke zákony, aj anglická verzia stránky.
  http://www.health.gov.sk/

 • Ministerstvo kultúry SR    >>
  Informácie o ministerstve, kultúra na Slovensku, pamiatky, múzeá, galérie, aj anglická a francúzska verzia stránky.
  http://www.culture.gov.sk/

 • Ministerstvo školstva SR    >>
  Štatút ministerstva, organizačná štruktúra, legislatíva, komisie, aj anglická verzia stránky.
  http://www.education.gov.sk/

 • Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku SR    >>
  Úrad ministerstva, pôsobnosti ministerstva, správy a oznamy, aj anglická verzia stránky.
  http://www.privatiz.gov.sk/

 • Ministerstvo financií SR    >>
  Informácie o ministerstve, kompetencie, organizačná štruktúra, štátny rozpočet, aj anglická verzia stránky.
  http://www.finance.gov.sk/

 • Ministerstvo pôdohospodárstva SR    >>
  Informáci o ministerstve, aktuálne udalosti, dokumenty.
  http://www.mpsr.sk/

 • Ministerstvo obrany SR    >>
  Informácie o ministerstve, aktivity, infocentrum, aj anglická verzia stránky.
  http://www.mod.gov.sk/

 • Ministerstvo zahraničných vecí SR    >>
  Informácie o ministerstve, Slovensko a medzinárodné organizácie, stránka aj v anglickej verzii.
  http://www.foreign.gov.sk/

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR    >>
  Prezentácia ministerstva, aktuality, dokumenty, reforma, aj anglická verzia stránky.
  http://www.employment.gov.sk/

 • Ministerstvo hospodárstva SR    >>
  Informácie o ministerstve, organizácia, história, stránka aj v anglickej verzii.
  http://www.economy.gov.sk

 • Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR    >>
  Informácie o ministerstve, organizácia, história, stránka aj v anglickej verzii.
  http://www.telecom.gov.sk/

 • Ministerstvo vnútra SR    >>
  Profil ministerstva, aktuality, dokumenty, kriminalita.
  http://www.minv.sk/


 • webmaster

  Created by:
  Webdesign created by Spatrick  COPYRIGHT ©

  Logo Ganymedes a registračné údaje

  | © 2001 - 2004 Ganymedes | Všetky práva vyhradené |

  Sitemap