Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky Q-Archív Atribut Coming out In In
  | Úvodná stránka | Monitoring tlače | G/L akcie | Knihy | Inštitút partnerstva | GLBT svet | Je normálne byť iný | GFF | Webmap | Kontakt |Kontakt


GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky je občianskym združením - neziskovou dobrovoľnou organizáciou pôsobiacov v prospech sexuálnych menšín (gejov, lesbieb, bisexuálov a transsexuálov) na Slovensku.
Jeho poslaním je presadzovanie a obhajovanie práv a záujmov homosexuálnych občanov s cieľom dosiahnuť úplné právne a faktické zrovnoprávnenie homosexuálnej menšiny v spoločnosti.
Združenie je registrované Ministerstvom vnútra SR dňom 15. 6. 1990 pod č. VVS/1-900/90-129.
IČO: 22665277
DIČ: 0022665277
Bankové konto: Slovenská sporiteľňa a.s. Bratislava, číslo účtu 11554420/0900
Štatutárny zástupca: Marián Vojtek – prezident


• Písomný:
P.O.BOX 4,
830 00 Bratislava 3,
Slovenská republika


• E-mail:
ganymedes


• Internet:
www.ganymedes.info

• Telefon / fax:
+421 2 502 28 704

• Office:
Istropolis
1.posch. č.d.114,
Trnavské mýto č. 1,
832 21 Bratislava
Slovenská republikaWebmaster:
Spatrick
Email : spatrick
tel. : +420 608 071 737


Formulár pre odoslanie správy hnutiu Ganymedes :

Meno:
Email:
Správa:
 


NÁŠ TIP:webmaster

Created by:
Webdesign created by SpatrickCOPYRIGHT ©

Logo Ganymedes a registračné údaje| © 2001 - 2004 Ganymedes | Všetky práva vyhradené |

Sitemap