KNIHY

Prehľad kníh a publikácií, na ktoré sme Vás chceli upozorniť.


The gays' and lesbians' rights in an enlarged European Union
Práva homosexuálov a lesbických žien v zväčšujúcej sa Európskej únii

Editované: Anne Weyembergh, Sinziana Carstocea
Brožúra 244 strán
Brožúra o právach homosexuálov a lesieb v rozširujúcej sa európskej únii. Aké majú práva, čo na to média, či majú naplnené požiadavky v EU, aký je v EU právny systém na ochranu ich práv....

Lesby-by-by. Aspekty politiky identít

„Čo je lesba? Lesba je vášeň všetkých žien, dovedená do explózie,“ vyhlásili Radikálne lesby v roku 1970 v New Yorku. Lesby sú dnes — v Európskej únii každopádne! — dobré občianky štátov, úspešné pracovníčky, solventné konzumentky, nedeľné návštevníčky kostola, milovníčky detí, sociálne dobre prispôsobené, verné vo svojich vzťahoch, monogamné a vydajachtivé...?

Saša Nový: Neodcházej

V českej zemi vyšla zaujímavá poviedka od Saša Nového. Krásny príbeh plný lásky, ktorý vás určite bude zaujímať. Ďalšia poviedka o láske a jej hľadanie. Všetci sme to prežívali alebo prežívame. Autor odkrýva svoj príbeh a pocity. Túto poviedku nájde aj na www stránkach 004.cz na adrese: http://sasuvsvet.komunita.cz/

Ellen Bass – Kate Kaufman
Láska je láska

Knižka pre lesbickú, gejskú a bisexuálnu mládež a jej spojencov

Aj podľa najnižšieho odhadu žije na Slovensku vyše 200 000 gejov a lesieb. Majú rodičov, súrodencov, priateľov, priateľky, učiteľky, duchovných, kolegov a susedov. A všetci narážajú na bariéry nepochopenia a diskriminácie. Knižka Láska je láska prispieva k prekonávaniu týchto zbytočných bariér.

Správa o diskriminácii lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok na Slovensku

Táto publikácia je výsledkom spolupráce skupiny lesbických teoretičiek a gejských aktivistov, ako aj mnohých lesieb a gejov, ktorí sa podujali zmapovať životnú skúsenosť lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.

Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku

Zborník príspevkov z dvoch podujatí venovaných príprave zákona o životnom partnerstve ľudí rovnakého pohlavia
Zborník príspevkov - Seminár, Bratislava 8-9 december 2000, Konferencia, Bratislava, 31 marec 2001
V rámci kampane Je normálne byť iný bol vydaný zborník "Spoločná cesta k inštitútu registrovaného partnerstva na Slovensku". Ktorý vám teraz prinášame k nahliadnutiu. Zborník si stiahnete po kliknutí na jeho obálku. Súbor je vo formáte PBF.
Neviditeľná menšina

Kniha „Neviditeľná menšina: Čo (ne)vieme o sexuálnej orientácii“ je prvou odbornou publikáciou na Slovensku, ktorá sa venuje problematike sexuálnych menšín. Vydala ju Nadácia Občan a demokracia s finančnou podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva. Kniha vyšla v rámci projektu zameraného na zvyšovanie uvedomenia slovenskej verejnosti o ľuďoch zo sexuálnych minorít a autorsky ju pripravil tím psychologičiek a odborníkov na oblasť sexuálnej orientácie a sexuálneho zdravia.
Tak trochu jiné namlouvání

Společnost Yonathan Bax přichystala na letošní květen vydání knihy Vladimíra Hrubého Tak trochu jiné namlouvání, která se v těchto dnech objevuje na knižních pultech.
Savnostní křest knihy proběhl v úterý 21. května večer v Café Café v Rytířské ulici v Praze a zúčastnila se ho řada známých i zajímavých osobností mezi nimiž nechyběli ani někteří z těch, jejichž příběhy jsou v knize uveřejěnny. Kmotrem knihy se stal Peter Freestone a devět sudiček.
Vytoužená minulost

Nakladatelství One Woman Press si Vás dovoluje pozvat na prezentaci nově vydané knihy americké historičky Leily J. Rupp Vytoužená minulost Dějiny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví v Americe od příchodu Evropanů po současnost za účasti překladatelky Věry Sokolové.
Ano, "láska je láska", ale není sex jako sex: historické a kulturní proměny lásky a sexuality mezi osobami stejného pohlaví
Hledám svou planetu

Sbírka Hledám svou planetu s podtitulkom …když ženy píší básně ženám výjde 13. 12. 2002. Publikácia bude obsahovať výber básní Laury P, Lucy S, Reny Oltman a Nomzamo - Marcely Strejčkové. S niektorými básňami sa možete stretnúť v Lesbické literární kavárni . Zbierka vychádza ako prvý zväzok edície tribadurky a podrobnosti o nej sa možete dozvedieť na stránkách vydavatelství Lama . NÁVŠTEVNOSŤ

Sitemap