Naša kampaň nie je zameraná ani proti veriacim, ani proti viere samotnej.
Hľadať na stránkach Ganymedes.info

MENU :
úvodná stránka
vyhlásenia a stanoviská
výzva inin
vatikánsky dokument
list biskupom a politikom
otvorené listy
diskusia
monitoring tlače
podporte nás
ININ v roku 2000

Ganymedes WEB:
GANYMEDES - Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov v SR
ATRIBÚT - mesašník pre gejov a lesby

Created by:
Webdesign created by SpatrickAKTUÁLNE :

Vitajte na stránkach INiciatívy INakosť
a
občianskej iniciatívy "Povedz to nahlas"


KDH nepresviedča dobrým príkladom, ale zlým zákonom
      Say no to the devil, spieval svojho času istý český disidetský pesničkár. Slovenský parlament ale povedal yes. Yes cirkvi v škole. Kedysi ortodoxní katolíci zastrašovali svoje ovce za vlastný (čítaj iný) názor upaľovaním. Dnes používajú modernejšiu metódu, síce na pohľad nebolestivú, ale o to účinnejšiu. Schvaľujú si zákony, ktoré občas umiernene nazývajú zmluvami. A iné naopak neschvaľujú. Podľa toho, ako to vyhovuje ich jedinému správnemu (čítaj katolíckemu) pohľadu. To všetko vraj z legitímneho, zo slobodných volieb vzídeného, poverenia voličov. viac >>>

22.01.2004


Bude Slovensko znovu farskou republikou?
      KATARÍNA ZAVACKÁ -Zhovárala sa TEREZA LJUBIMOVOVÁ
Zmluva so Svätou stolicou je v súčasnej podobe vhodná len na zrušenie, tvrdí odborníčka na otázky štátu a práva K. ZAVACKÁ
Keď slovenský premiér Mikuláš Dzurinda pred necelými troma rokmi podpisoval vo Vatikáne Základnú zmluvu medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, narážali na Slovensku hlasy tých, čo upozorňovali na jej nadštandardný a príliš všeobecný charakter, na múr nepochopenia a ľahostajnosti. Okruhy otázok, ktoré sa vo vtedajšej pravicovo Ľavicovej vládnej koalícii zdali nepriechodné, sa mali doriešiť prostredníctvom štyroch osobitných na zmluvu nadväzujúcich medzinárodných dohôd. Kým prvá z nich - o pastoračnej službe v ozbrojených silách a policajných zložkách prešla bez väčších výhrad, návrhy ďalších dvoch zmlúv, o katolíckej výchove v školách a uplatňovaní výhrady svedomia, vyvolali vo verejnosti polemiku. A najmä obavy, že Kresťanskodemokratické hnutie sa prostredníctvom náboženstva pokúša vytvárať na Slovensku novú štátnu ideológiu. Po uzavretí aj poslednej, najkontroverznejšej zmluvy, týkajúcej sa financovania cirkvi zo štátnych prostriedkov, diskusie o odluke cirkvi od štátu budú bezpredmetné. viac >>>

20.10.2003


PODPORME ANTIDISKRIMINAČNÝ ZÁKON
      Keď sa pred rokom Národná rada SR odmietla zaoberať antidiskriminačným zákonom, ozvala sa silná vlna protestov zo strany predstaviteľov a predstaviteliek menšín a mimovládnych organizácií. Dnes, keď má vláda za sebou už druhý rok práce na návrhu antidiskriminačného zákona, sme svedkami toho, že sa ho úplne vzdáva. viac >>>

12.10.2003


MVO za antidiskriminačný zákon
      Doposiaľ 28 mimovládnych organizácií (medzi nimi aj Občianske združenie Ganymedes) sa prihlásilo k iniciatíve Slovenského helsinského výboru na podporu antidiskriminačného zákona. Spoločne vyzývajú poslancov a vládu SR, aby podporili jeden antidiskriminačný zákon namiesto novelizácie viac ako 30 právnych predpisov. viac >>>

08.10.2003


CHARTA ZÁKLADNÝCH PRÁV ÚNIE
      Národy Európy sú pri vytváraní stále užšieho spojenia odhodlané zdielat mierovú budúcnost na základe spolocných hodnôt. S vedomím svojho duchovného a morálneho dedicstva, je únia založená na nedelitelných a univerzálnych hodnotách ludskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; je založená na princípoch demokracie a zákonnosti. viac >>>

06.10.2003


Odpoveď na List predstaviteľom Konferencie biskupov Slovenska
      Vážený pán Vojtek, dovolím si reagovať na Váš e-mail, hoci nie som medzi oslovenými. Dostalo sa mi do rúk totiž Vaše vyjadrenie. Som prekvapený Vašimi postojmi. To skutočne myslite vážne čo ste napísali? Neviem ako môže byť niekto za potraty! To máme byť taký sebci a nedopriať života inému len preto, že my žijeme? viac >>>

06.10.2003


Vyhýbavé paralely
      V našej krajine, bohužiaľ, stále pretrváva tabuizovanie a extrémizovanie určitých tém i skupín obyvateľstva. Snahy o vypustenie Charty základných ľudských práv z návrhu európskej ústavnej zmluvy i lavírovanie ohľadom antidiskriminačného zákona sú paralelnými dôkazmi z posledného obdobia. V štátoch s dlhšou demokratickou tradíciou by sa podobný prístup považoval za politicky a predovšetkým ľudsky nekorektný. viac >>>

04.10.2003


Otvorený list občianskej iniciatívy "Povedz to nahlas!" členom vlády
      Vážený pán predseda vlády,
vážení členovia vlády,

dovoľujeme si obrátiť sa na Vás v súvislosti so stanoviskom Slovenskej republiky k Zmluve zakladajúcej ústavu pre Európu, ktoré budete po prerokovaní vo vláde SR prezentovať na Medzivládnej konferencii (MVK) EÚ v r. 2003 - 2004. viac >>>

30.09.2003


Cirkevné príjmy oslobodené od dane
      (z návrhu zákona o daňovej reforme)

§ l3

Ustanovenia odseku 2 písm. a) až d) vymedzujú ďalšie príjmy oslobodené od dane, zdanenie ktorých spoločensky ani hospodársky nie je žiaduce (výnosy z kostolných zbierok, príjmy za cirkevné úkony a výnosy plynúce z príspevkov štátom uznaným cirkvám a náboženským spoločnostiam, členské príspevky podľa stanov, štatútu, zriaďovacích listín alebo zakladateľských listín, prijaté záujmovými združeniami právnických osôb, profesijnými komorami, občianskymi združeniami vrátane odborových organizácií, politickými stranami a politickými hnutiami, úroky z preplatku na dani zapríčineného správcom dane a poplatky za výkon správy vo vlastníctve bytových družstiev a za výkon správy bytov spoločenstvami vlastníkov bytov).

30.09.2003


Monitoring tlače
      Prinášame vám ďaľší monitoring tlače. Články zverejnené v dennej tlači s odkazom na zdroj, ktoré sa týkajú kampane občianskej iniciatívy "Povedz to nahlas" a antidiskriminačného zákona.
viac >>>

24.09.2003


Foto z protestu
      Prinášame niekoľko fotografií z včerajšieho zhromaždenia na letisku pri príchode pápeža Jána Pavla II.


viac >>>

19.09.2003


Vyhlásenie občianskej iniciatívy „Povedz to nahlas“ k návrhu ústavnej zmluvy EÚ
      Občianska iniciatíva „Povedz to nahlas“ nesúhlasí s tým, aby sa preambula budúcej Ústavy Európskej únie odvolávala na kresťanské hodnoty. Vláda SR, ktorá podporuje takéto riešenie, opakovane nerešpektuje fakt, že Slovensko i Európa sú domovom pre všetkých občanov, kresťanov, i tých, ktorí majú iné presvedčenie. viac >>>

19.09.2003


Otvorený list občianskej iniciatívy POVEDZ TO NAHLAS ústrednému riaditeľovi STV
      Píšte všetci hnedým perom - takto sparafrázovaný refrén jednej piesne mi napadá najčastejšie pri sledovaní počinov pána Rybníčka vo verejnoprávnej inštitúcii, akou by Slovenská televízia zo zákona (a našich peňazí) mala byť. viac >>>

12.09.2003


Realita POVEDZ TO NAHLAS
      Občianska iniciatíva POVEDZ TO NAHLAS združuje občanov/občianky a občianske zoskupenia, odmietajúce prenikanie mocenského vplyvu katolíckej cirkvi do politického a občianskeho života v Slovenskej republike a jej financovanie z prostriedkov všetkých daňových poplatníkov, vrátane tých, ktorých ona sama vedome diskriminuje. viac >>>

12.09.2003


Pred príletom pápeža došlo k stretom medzi demonštrantmi a veriacimi
      Bratislava 11. septembra (TASR) - Očakávaný prílet pápeža Jána Pavla II. na bratislavské letisko sa nezaobišiel bez nedorozumení. Občianska iniciatíva Povedz to nahlas - Nie klerikalizácii Slovenska totiž dodržala sľub a jej aktivisti prišli demonštrovať proti návšteve pápeža na Slovensko. viac >>>

12.09.2003


Iniciatíva Povedz to nahlas: Ako to vlastne je?
      Michal Feik - Včera sa uskutočnila tlačová konferencia občianskej iniciatívy Povedz to nahlas. Informácie z nej, ktoré zazneli v slovenských médiách väčšinou celý problém zúžili len na problém sexuálnych menšín. Naša iniciatíva však nie je len o tom. Je aj o právach mladých ľudí, detí, žien, ako aj o všetkých tých, ktorí zdieľajú naše obavy z ohrozovania občianskej spoločnosti. viac >>>

10.09.2003


Pozvánka na protestnú demonštráciu ku kampani NIE KLERIKALIZÁCII SLOVENSKA
      Protestné zhromaždenie bude tiché a pokojné. Privítame, ak si so sebou prinesiete látkové a papierové transparenty bez palíc, ktoré by mohli z bezpečnostných dôvodov byť zámienkou na nevpustenie do priestorov pred letiskom, kde chceme týmto spôsobom privítať pápeža Jána Pavla II. a symbolicky tak odštartovať kampaň NIE KLERIKALIZÁCII SLOVENSKA. viac >>>

09.09.2003Ďaľšie články : strana : 2.
ZAUJÍMAVÉ FOTO :

Kostol v Poznani, Polsko


ANKETA :


MONITORING TLAČE :

Vyše stovky mladých ľudí protestovalo voči nátlaku cirkvi na spoločnosť

Príchod pápeža odštartuje kampaň NIE klerikalizácii Slovenska

Ublíži najsilnejší najslabšiemu?

Sokol tvrdí, že proti pápežovi sa sprisahali

Návšteva pápeža zapadá do debaty na tému, aké vlastne Slovensko bude

Cirkev asi nezaregistrovala prerod Slovenska

O čom je bilbord a šot antidiskriminačnej kampane?

Vládne šoty STV neodvysiela

Rybníček nepustí antidiskriminačné šotyNÁVŠTEVNOSŤ :

| © 2003 INiciatíva INakosť | Všetky práva vyhradené | webmaster

Sitemap