Hnutie za rovnoprávnosť homosexuálnych občanov Slovenskej republiky Q-Archív Atribut Coming out In In
  | Úvodná stránka | Monitoring tlače | G/L akcie | Knihy | Inštitút partnerstva | GLBT svet | Je normálne byť iný | GFF | Webmap | Kontakt |


COPYRIGHT © GANYMEDES.INFO 2001 - 2004


GANYMEDES.INFO je nezisková gay informačná doména

Všetok obsah, všetky obrázky, texty, súbory a akékoľvek informácie uverejnené na týchto stránkach sú vlasníctvom tvorcov a ďaľších osôb, boli zkopírované z volne prístupného internetu alebo so súhlasom autora(ov). Všetky tu zverejnené data, údaje a informácie sú chránené autorskými právami. Všetky obrázky, informácie a údaje z iných internetových stránok, ktoré nie su našim dielom sme uviedli spolu s odkazom na stránku, z ktorej pochádzajú, prípadne sme uviedli aj meno autora, ktorý nám dal súhlas k uverejneniu. Ak sa tak nestalo, autorom sa ospravedlňujeme a všetko radi napravíme.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA WWW.GANYMEDES.INFO

GANYMEDES.INFO je prístupný všetkym uživateľom siete internet a to BEZPLATNE. Stránky GANYMEDES.INFO a ani žiadnu časť serveru GANYMEDES.INFO NESMIE tretia strana využívať bez predchádzajúcej písomnej dohody využívať pre svoju zárobkovú alebo nezárobkovú činnosť či ich ponúkať svojim klientom ako svoje vlastné. Požadovanie akýchkoľvek poplatkov (vrátane manipulačných a režijných poplatkov) zo strany tretích osôb za využívanie služieb poskytovaných v rámci projektu GANYMEDES.INFO je bez predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa domény protizákonné a tretia osoba sa tým vystavuje súdnemu sporu a trestnému stíhaniu. Je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru GANYMEDES.INFO. Stránky GANYMEDES.INFO môžu byť zobrazované a vytlačané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a uživateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či inak poskytovať ďaľším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od prevadzkovatela projektu!(hnutia Ganymedes) Z tohoto pravidla je stanovená jedna výnimka, kedy je uživateľ oprávnený bezplatne zverejniť ikonku, logo alebo banner serveru GANYMEDES.INFO ako odkaz na webovské stránky GANYMEDES.INFO s adresou "WWW.GANYMEDES.INFO".

VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI A ZÁRUK

Každý uživateľ vstupuje na stránky GANYMEDES.INFO a používa ho na vlastné riziko. GANYMEDES.INFO nezodpovedá za akékoľvek škody, či už priamo alebo nepriamo, vzniknuté v súvislosti s používaním serveru GANYMEDES.INFO, ani za škody vzniknuté z dovodu čiastočnej či úplnej nefunkčnosti serveru GANYMEDES.INFO. Prevádzkovateľ GANYMEDES.INFO nezodpovedá za výšku Vášho telefonneho účtu! GANYMEDES.INFO nezodpovedá ani neručí za pravdivosť, obsah ani formu reklamy, uverejnenej na serveroch GANYMEDES.INFO a neručí ani za záväzky osôb, ktorých ponuky sú vo forme reklamy zverejnené na serveri GANYMEDES.INFO Uvedené pravidlá a práva sú záväzné pre všetkych uživateľov .


webmaster

Created by:
Webdesign created by SpatrickCOPYRIGHT ©

Logo Ganymedes a registračné údaje

| © 2001 - 2004 Ganymedes | Všetky práva vyhradené |

Sitemap